Текшерилбеген

Жандыруу Карызы

13:00 Oct 24 2019 Төлөйкөн мкр 27 дом 14 батир

Саламатсыздарбы! Менин кайрылуум жандыруу карыз боюнча. Электросбыттан квитанция келген соң бир жума кечиктиргендигимден улам светти өчүрүп кетишиптир, акчанын жоктугунан эмес балким унутуп калгандыгымдан болгон мындай жагымсыз окуя башыма келди. Туура мен төлөбөй койгондугумдан жазамды алдым мойнума алам. Бригадага чалсам эртең жиберебиз дешти мен да күтө бермек белем жеке электрик чакырып жандырып алдым. Албетте акчасын төлөгөндөн кийин жандырдым. Бир ай өтпөй колдонулган светке кошулуп 250 сом Жандыруу Карызы келди. Билишимче бригада келип жандырып майын коротуп убактысын коротсо макул болот элем бирок өзүм жандыргандыгымдан эмне үчүн мамлекет 250 сом акча алат. Кечиктирсем пения кошулсун ансыз деле светти кыркып кетип жатышат. Бирок ушул 250 сомдун түшүндүрмөсү барбы? Ош шаарынын Запад районунун Энергосбыттын зам.началниги Абдуллаев Арстан жакшы түшүндүрө албады.
Аныктык: UP DOWN 0
Пикирлер
Юрист (Nov 5 2019)
Саламатсызбы Ош шаарынын Тълъйкън кичи районунун №27 \й\н\н №14 батиринин тургуну, Сиздин 2019-жылдын 24-октябрь к\н\ Ош шаарынын тургундарынын онлайн кайрылуу картасына кайрылуунузга Ош шаардык электр энергиясын сатуу мекемеси тъмъндъг\чъ жооп берет: Ош шаардык электр энергиясын сатуу мекемеси тарабынан электр энергиясынан болгон дебитордук карызы \ч\н электр энергиясын бер\\ токтотулгандан кийин, керектъъч\ болгон карызына тоолугу менен тълъм ж\рг\з\гъндън кийин электр энергиясын сатуу мекемесине кайрылса, мекеменин тийишт\\ кызматкерлери жумуш убакыт учурунда электр энергиясын туташтырып берет. Керектъъч\ электр энергиясын ъз алдынча жана жеке электриктердин кызматы менен туташтурууга жана Ош шаардык электр энергиясын сатуу мекемесине караштуу электр эсептегичтер жайгашкан кутучага кир\\гъ уруксат жок. 2015-жылдын 14-апрель к\н\ КР Ъкмът\нъ караштуу Отун-энергетикалык комплексти жънгъ салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин №99 сандуу буйругу менен “Ошэлектр”ААКму менен макулдашылып акы тълън\\ч\ кызматтарынын прейскуранты бекитилген. Кошумча суроолор боюнча: Ош шаардык электр энергиясын сатуу мекемесинин юристи 0551350800 тел.
doramsnews.ru (Nov 7 2019)
Мен, Шерматов Медербек Тенизбаевич, ?тк?н март айында “Ош энергосбыт”  ишканасы менен “жандыруу карызы” деген маселе боюнча к?р?шт?м. Айлам т?г?нг?нг?нд? “ЮНИСОН” коомдук фондуна кайрылдым. Ал жерде мени Ирисов Нурлан деген адис кабыл алып, кенеш берди. Нурлан эк??буз “Энергосбыттын” жетекчисине чйин кирдик. Контролер менен беттешип, алардын иши туура эмес экендигин далилдедик. Электрэнергиясын ?ч?рг?н Маматалиев Майсал деген монтер айыбын мойнуна алып “жандыруу карызы ” деген 288 сомду ?з? т?л?д?.
doramsnews.ru (Nov 7 2019)
___123___Жандыруу Карызы | Онлайн карта города Ош___123___
Пикир калтырыңыз
Ысым:
E-mail:
Пикирлер:
Коргоочу код:
10 + 3 =

Кошумча билдирүүлөр

жылуулук боюнча

17:23 Jan 22, 2016

ош. Мушкетова 7, 0 Kms

Көчөнү жарыктандыруу эрте менен тез эле өчүп калат

10:09 Jan 14, 2016

все центральные улицы, 0 Kms

отопление

10:23 Jan 23, 2016

Ош Тюлейкен 26, 0 Kms

#143- маршруттук каттамынын Актилек кичи району боюнча

11:41 Feb 05, 2016

ош шаары, актилек кичирайону, 0 Kms

ош ноокат жолуна зебра керек

12:36 Feb 05, 2016

город ош ош ноокат жолу, 0 Kms