Текшерилди

Зоопарк

18:10 Oct 12 2017 Сай бою көчөсү

Зоопарк
Урматтуу Нурлан Борубаев,Сиздин билдируунузго Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясы томондогулорду билдирет
_________________________________________________
М а а л ы м а т
2017- жылдын 12-октябрында “онлайн” аркылуу Ош шаарынын
Алишер Новаи паркындагы зоопарктан жагымсыз жыт чыккандыгы жана Ак-Буура суусуна жакын жайгашкандыгы жън\ндъ арыз т\шкън.
Арыздын негизинде Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын адистери жана Ош шаардык ооруларды алдын алуу, санитардык къзъмъл борборунун дарыгерлери менен биргеликте изилдъъ ж\рг\згънд\г\б\здъ тъмъндъг\лър белгил\\ болду: Зоопаркты уюштуруучусунун парк ээси менен жана Ош шаардык тазалык ишканасы менен т\з\лгън келишимдери бар экендиги аныкталды. Аптасына эки жолу “Тазалык” атайын адистештирилген ишканасынын таштандыларды ташуучу автоунаасы менен эс алуу паркынан жана зоопарктын айланасынан чыккан ташандылар чыгырылып тургандыгы белгил\\ болду. Зоопарк
Ош шаарынын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынан каттоодон ът\п, алар тарабынан ветеринардык врач бекитилип берилген.
Жугуштуу ыландар боюнча эмдъълър ж\рг\з\л\п, атайын китепчеге белгиленген. Залалсыздандыруу иштери ж\рг\з\л\п, бирок ъз убагында залалсыздандыруу иш чаралары жън\ндъ акт т\з\лгън эмес.
Кыргыз Республикасынын административдик кодексинин 203 беренесинин(статьясынын) негизинде 2000 ( эки миё) сом ълчъм\ндъ жазана салынып атайын эсепке тъкт\р\лд\ жана кат т\р\ндъ эскерт\\ (предписание) берилди.
Ош шаардык ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясы.
Ош шаардык ОАА ж МСЭК борбору.
Ош шаарыбыздын Навои атындагы парктын жанында ачылган айбанаттар паркы жолдун чекесине курулган, дарыяга да жакын жайгашкан. Ошол парктын жанынан өткөндө өтө бир жагымсыз жыт чыгат, ошонун ишин текшерип, жөнгө салып коюңуздарчы. Дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөр зоопарктарды жоюп жатышат, себеби андагы айбанаттар кыйноого учурайт, биздин шаарда мынтип турганы да уят да, же бир жакшы шарты жок болсо.
Аныктык: UP DOWN 0
Пикирлер
Абдулла уулу Мыктыбек  (Oct 19 2017)
Ошто зоопарк барбы?
Пикир калтырыңыз
Ысым:
E-mail:
Пикирлер:
Коргоочу код:
19 + 9 =

Кошумча билдирүүлөр

Борбордук базары Карасуу көчөсүндөгү баш аламандык

18:26 Feb 24, 2016

Борбордук базар Карасуу көчөсү, 0.15 Kms

автопарковка

09:46 Sep 20, 2017

г.ош ул. Ленина, 0.2 Kms

Незаконное изъятие придомового участка

11:40 Apr 17, 2017

Монуева дом 1, 0.23 Kms

26 декабря пришло счет-квитанция за отопление за октябрь

11:23 Dec 27, 2017

г.Ош, ул. Сулайманова, 3, кв 40, 0.27 Kms

Тилеке Баатыр көчөсүндөгү автотоктотуучу жай

20:26 Mar 03, 2016

Тилеке Баатыр көчөсү, 0.28 Kms