Мекемелер туралу

«Ош шаарынын калкынын кайрылууларынын онлайн картасы» «8х13» (8 муниципалдык тейлөө, 13 аймактык кеңештер) долбоорунун алкагында иштелип чыккан. «8х13» долбоорунун негизги максаты жергиликтүү аткаруу бийлигинин ачыктыгын илгерилетүү жана Ош шаарынын тургундарынын ортосундагы натыйжалуу аракеттенишүүсүн күчөтүү болуп саналат. Долбоор Ош шаарындагы муниципалдык тейлөөнүн сапатын жакшыртууга көмөк көрсөтүүгө арналган.

Карта шаар тургундарынын муниципалдык тейлөөлөргө болгон керектөөлөрүн жайгаштыруу үчүн иштелип чыккан жана Ош шаарынын мэриясынын жана шаар тургундарынын ортосундагы байланышуунун ыкчам мүмкүндүгү эсептелет. Карта муниципалдык тейлөө ишмердигинин мониторинг жана баалоо ыкмасы да болуп кызмат кыла алат.

Бул долбоор Биргелешип башкаруу программасынын алкагында «Youth of Osh» коомдук бирикмеси менен кызматташуунун, Улуубританиянын эл аралык өнүктүрүү министрлигинин кошумча каржылоосу менен америка элинин АКШнын Эл аралык өнүктүрүү агенттиги (USAID) аркылуу көрсөткөн жардамы аркасында мүмкүн болду.